Haberleşme ve İletişim - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Haberleşme ve İletişim

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

 

  • Odamız görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar iletişim araçlarını ve kanallarını kullanarak etkin ve etkili şekilde duyurmak,
  • Başta üyeleri olmak üzere, iç ve dış paydaşlarıyla, kamuoyuyla, ortak akıl kültürüyle çift yönlü iletişim akışı sağlamak,
  • Ticari ve ekonomik hayata ilişkin bilgiler ile bölgesel kalkınmaya ilişkin görüş ve politikaların iletişiminin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • İletişim faaliyetlerinde dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilir ilkeleriyle hareket eder ve teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak hedef kitle ile paylaşmak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek, haberleşme ve iletişim kanallarını sürekli iyileştirmek.

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının 19.01.2021 tarih ve 2020/2 sayılı kararı ile revizyonu yapılmıştır.

Haberleşme ve İletişim Planı