Görev ve Sorumluluklarımız - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Görev ve Sorumluluklarımız

Odaların görevleri 5174 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odaların görevleri ana başlıklar itibariyle şöylece özetlenebilir:

  • Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek.
  • Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerinin gelişmesini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren her türlü incelemeleri yapmak, bu bilgi ve haberleri derleyerek üyelere ulaştırmak.
  • Resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek.
  • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek.
  • Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
  • Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
  • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
  • Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kurslar düzenlemek
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.