Mevzuat - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Mevzuat

 

Oda Mevzuatı
5174 Sayılı Kanun
5174 Sayılı Kanun
Yönetmelikler
Azami Fiyat ve Tarifelerin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Oda Muamelat Yönetmeliği
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
Türkiye Sicil Gazetesi Yönetmeliği
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Oda Yönergeleri
Burs İç Yönergesi
İş Hayatı Mevzuatı
Borçlar Kanunu
İş Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sigortacılık Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Özel İstihdam Bürosu Mevzuatı
Özel İstihdam Büroları Genelgesi
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği