Belge Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Belge Hizmetleri

 

2022 Yılı Kayıt ve Aidat Bedelleri
2022 Yılı Belge ve Hizmet Bedelleri Tarifesi
Dış Ticaret Belgeleri
A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR   DOLAŞIM BELGESİ 

 

Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir.

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

A.TR belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

· Almanya                               · Avusturya

· Belçika                                 · Danimarka

· Finlandiya                             · Fransa

· Hollanda

· Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

· İrlanda                                 · İspanya

· İsveç                                    · İtalya

· Lüksemburg                         · Portekiz

· Çek Cumhuriyeti                   · Slovakya

· Macaristan                            · Polonya

· Slovenya                              · Yunanistan

· Litvanya                               · Letonya

· Estonya                                · Malta

· Bulgaristan                            · Romanya

 

A.TR BELGESİNİN DOLDURURULMASI

 

A.TR Belgesi aşağıdaki gibi doldurulur

 

1 –

 

İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.              

2-

Taşıma belgesi no ve tarih

3-

Malın gönderildiği şahıs/firma adı, açık adresi, ülkesi

4-

AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI

5-

İhraç ülkesi

6-

Varış ülkesi

7-

Taşımaya ilişkin bilgiler

8-

Gözlemler

9-

Sıra no

10-

Kolilerin markaları, numaraları, sayı ve cinsi, malların tanımı

11-

Brüt ağırlık

12-

Gümrük vizesi

13-

İhracatçının beyanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesini, belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıda belirtildiği gibi doldurmak zorundalardır.

ATR Belgeleri;

 • Firma bazında yapılacak tüm belge işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden online olarak yapılır.
 • Firma ya da gümrük müşavirleri tarafından belge girişleri menüsünde belge düzenlemesi yapılarak belgelerin Bakanlıktan vize onayları alınması işlemi yapılır.
 • Belgenin düzenlenmesi ve tüm bilgilerin girilmesi ile girilen bilgilerin teyidi, bilgilerin atılacak e-imza ile Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıktan bir hata dönmediyse belgenin oda onayına sunulması sürecinin ardından Oda onayına giden belge, Odanın tarafından kontrol edilerek onaylanır.
 • Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddütte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir   biçimde beyan edilmeleri gerekir
EUR-1 Dolaşım Sertifikası

EUR.1 BELGESİ

 

1.1.   EUR.1 BELGESİ

 

Türkiye`nin Türk mallarını teşvik amaçlı

 

 • Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda,
 • Avrupa Birliği`ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında
 • Avrupa Birliği`ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında

malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamız tarafından onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.

 

Eur 1 Dolaşım Belgesi, eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir

 

1.2.    EUR 1 BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

PAMK(Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu) sistemine dahil tüm ülkelerin arasında, serbest ticaret anlaşmaları vardır, bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır ve bu ülkeler arasında EUR 1 Belgesi kullanılır.

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu; AB, EFTA ve Türkiye`nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.

Bu kapsamda, EUR 1 Belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

 

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler:

EFTA ülkeleri:

Avrupa Birliği Ülkeleri

İsrail Devleti

İsviçre Federasyonu

Almanya

Makedonya Cumhuriyeti

Norveç Krallığı

Avusturya

Hırvatistan Cumhuriyeti

İzlanda Cumhuriyeti

Belçika

Bosna Hersek

Lichtenstein Prensliği

Bulgaristan

Filistin Kurtuluş Örgütü

Yunanistan

Çek Cumhuriyeti

Tunus

Slovakya

Danimarka

Fas

Slovenya

Estonya

Mısır

Romanya

Finlandiya

Portekiz

Polonya

Fransa

Malta

Macaristan

Hollanda

Lüksemburg

Litvanya

İngiltere

Letonya

Kıbrıs

İrlanda

İtalya

İsveç

İspanya

 

 

 

1.3.    EUR 1  BELGESİNİN DOLDURULMASI

EUR 1 belgesi aşağıdaki gibi doldurulur:

 

1–İhracatçı

* İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2–İlgili Ülkeler

Doldurulması zorunlu değildir. Tercihli ticarette kullanılan sertifika için ilgili ülke ve ülke grupları yazılır.

3–Malın Gönderildiği Şahıs   

Gümrük kanunlarımızca ve Odamız usulü açısından doldurulması zorunlu olmakla birlikte ithalatçı gümrüğünde ihtiyari olarak tanımlanmıştır.

İthalatçı firmanın resmi kayıtlı ünvanı, açık adresi ve ülkesi yazılır.

4–Ürünlerin Menşei Sayılan Ülke    

* Ürünlerin menşei sayılan ülke veya ülkeler yazılır. Aynı zamanda malın hangi ülkeden ihraç edileceğini belirtir.

5–Varış Ülkesi

* Varış ülke veya ülkelerini gösterir

6–Taşımaya İlişkin Bilgiler

Her ne kadar tercihe bağlı yazsa da Odamız kurallarınca doldurulması zorunludur.

Taşımaya ilişkin bilgilerin yazıldığı sütundur. Malın hangi yolla (karayolu,denizyolu,havayolu ya da demiryolu) ulaştırılacağı yazılır.

7–Gözlemler

Gözlemler bölümü firma tarafından boş bırakılır. Bu bölüm Oda yetkililerince onaylanır.

8–İhraç edilen malın marka, işaret ve sayısı ile türleri

* Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır.

9–Brüt Ağırlık

* İhraç edilecek malların brüt ağırlıklarının yazıldığı alandır. Ağırlıklar kilogram olarak yazılır. Gerekli ise diğer cinslerden, örneğin m3 gibi diğer ölçü birimleri de yazılabilir.

10–Fatura Bilgileri

Bu alanın doldurulması tercihe bağlıdır. Fatura tarihi ve numarası gibi faturaya ilişkin bilgiler yazılır.                             

 

* Doldurulması zorunlu alanlardır.

 

EUR 1 Dolaşım Sertifikaları, 

 

Firma bazında yapılacak tüm belge işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden online olarak yapılır. Belge Girişleri menüsünde belge düzenlemesi yapılarak belgelerin Bakanlıktan vize onayları alınması işlemi yapılır.

Belgenin düzenlenmesi ve tüm bilgilerin girilmesi ile girilen bilgilerin teyidi, bilgilerin atılacak e-imza ile Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıktan bir hata dönmediyse belgenin oda onayına sunulması sürecinin ardından Oda onayına giden belge, Odanın otarafından kontrol edilerek onaylanır.

         Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddütte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir   biçimde beyan edilmeleri gerekir.

 

1.4.    EUR 1 BELGESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.

İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği

Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları

Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı

Üretici firma kapasite raporu

Odamız bu belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye veya Topluluk menşeli olduğuna ilişkin tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle  birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden gerekli işlemleri tamamlar.

 

Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM A)

FORM A BELGESİ (ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)

 

1.1. FORM-A BELGESİ

 

Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

 

1.2. FORM-A BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

 Form- A belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

 • Beyaz Rusya (Belarus)
 • Japonya
 • Kanada
 • Rusya Federasyonu
 • Ukrayna
 • Yeni Zelanda

 

1.3. FORM-A  BELGESİNİN DOLDURULMASI

 

1-

İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2-

İthalatçı firmanın adresi yazılır.

3-

İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir

4-

Kutu malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır

5-

Kutuya söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır

6-

Kutuya ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır

7-

Kutuya malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır

8-

Kutuya malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır

9-

Kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır

10-

Kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.

11-

Kutuya tasdik işlemi yapılacaktır

12-

Kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri(şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form A Belgesi

 • İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.
 • Belge, aynı yazı makinesi ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.

 

1.4. FORM-A BELGESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

 • İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.
 • İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği
 • Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları
 • Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı
 • Üretici firma kapasite raporu
Menşe Şehadetnamesi

1.1  MENŞE ŞAHADETNAMESİ

 

Mense Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menseli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menseli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

 

1.2. MENŞE ŞAHADETNAMESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

Aramızdaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler (bakınız-ATR, EUR 1 ve Form A) dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. Ayrıca, kendileri özel birer mense ispat belgesi olmalarına karsın, A.TR ve EUR.1 Sertifikalarının yanında ithalatçı firmalar tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilebilmektedir.

 

1.3. MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI

 

Mense Şahadetnamelerinde, aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 • Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi,
 • Alıcısının adı, soyadı ve adresi,
 • Kapların marka, numara, cins ve sayıları,
 • Eşyanın cinsi ve nev`i, daralı ve saf ağırlıkları ile kıymeti ve yollama sekli,
 • Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi (Tarih, imza ile mühürü veya kasesi),
 • Mense Şahadetnamesi, eşyanın o memlekette geçirdiği isçilik ve işlemlerden ötürü o memleket menseli sayılarak verilmiş ise bu hususun etraflı bir şekilde açıklanması

 

1.4.MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

§ İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.

§ İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği

§ Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları

§ Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı

§ Üretici firma kapasite raporu

Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Su İhtiyaç Belgesi
Ekspertiz Raporu

EKSPERTİZ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Son aya ait SSK tahakkuk fişi
 3. Üretimde kullanılan makinelerin fatura fotokopileri, işletme demirbaş listesi ve/veya kiralama sözleşmelerinin fotokopileri ile makinelerin güçleri (kw).
 4. İşyerinde kiracı ise kira sözleşmesi, mal sahibi ise işyerinin tapu örneği.
 5. *Oda veznesine Eksper ve onay ücreti için yatırılacak olan 900,00TL tutarındaki makbuz sureti

     BANKA

IBAN NO

ŞUBE VE KOD

HESAP NO

Halk Bankası

TR 60 001 2009 2620 0016 0000 01

Fethiye

160 00 001

Yapı Kredi

TR 32 0006 7010 0000 0061 3256 38

Fethiye

613 256 38

İş Bankası

TR 12 0006 4000 0013 6210 7964 96

Fethiye

796 496

 

 

 

 

 

 

 

* Tutar her yıl Oda meclisince revize edilmektedir.

ls-03---ekspertiz-rapor-icin-gerekli-evraklar-listesi-rev-11_1.docx
Kapasite Raporu
Kapasite Raporu Hakkında Genel Bilgi

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesinde,
 • Vergi incelemelerinde, ihracat KDV iadesinde
 • İşyeri Belediye Ruhsat müracatlarında,
 • DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı belgesi alımında,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Kapasite Raporu Hakkında Genel Bilgi
Kapasite Raporu Başvurusu

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

 1. Kapasite Raporu Başvuru Formu (FR 86)  (Odada doldurulabilir).  
 2. Kapasite raporu talebinde bulunacak kişinin firmayı temsilen yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi (Aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla)
 3. Kapasite Raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 4. İşyerinde kiracı ise  güncel tarihli kira sözleşmesi, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi
 5. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,(Kapasite Raporu Başvuru Formu - Tablo I doldurulacaktır.)
 6. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi(Kapasite Raporu Başvuru Formu - Tablo I doldurulacaktır.)
 7. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Elektrik abone numaraları
 10. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi
 11. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi
 12. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
 13. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesabına firma adına yatırılan 700,00 TL tutarındaki banka dekontu veya ödeme makbuzu * (İlgili tutar Oda veznesine ödenebilir.)

     BANKA

IBAN NO

ŞUBE VE KOD

HESAP NO

İş Bankası

TR 10 0006 4000 0014 2010 7855 29

Akay - 4201

785529

Akbank

TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Bakanlıklar -153

69072

Ziraat Bankası

TR 02 0001 0007 6005 9943 5050 32

Akay - 760

5994350-5032

Vakıfbank

TR 21 0001 5001 5800 7293 5864 13

Merkez - 184

2068017

Halkbank

TR 14 0001 2001 3110 0016 0000 38

Çukurambar Ticari - 1311

16000038

 

Oda veznesine Eksper ve onay ücreti olarak için firma adına yatırılacak olan 1000,00 TL tutarındaki ödeme makbuzu veya banka dekontu **

     BANKA

IBAN NO

ŞUBE VE KOD

HESAP NO

Halk Bankası

TR 60 001 2009 2620 0016 0000 01

Fethiye

160 00 001

Yapı Kredi

TR 32 0006 7010 0000 0061 3256 38

Fethiye

613 256 38

İş Bankası

TR 12 0006 4000 0013 6210 7964 96

Fethiye

796 496

 

       * Tutar her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince revize edilmektedir.

       ** Tutar her yıl Oda Meclisince revize edilmektedir

 

 

*ÖNEMLİ NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARDAN HERHANGİ BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKDİRDE TALEP KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 

İlgili Mevzuat

1- 5174 sayılı TOBB Kanunu

2- Kapasite raporlarının düzenlenmesi usul ve esasları

3- Kapasite raporu hesaplama kriterleri 

4- 5174 sayılı TOBB Kanunu gereği çıkarılan yönetmelikler

KAPASİTE BAŞVURU FORMU
ls-02---kapasite-rapor-icin-gerekli-evraklar-listesi--rev-18_1.docx
Kullanılan Sektörler

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği işyerleri ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten işyerleri için düzenlenir.

 

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?


• Gıda Sanayi
• İplik Sanayi
• Dokuma Sanayi
• Örme Sanayi
• Konfeksiyon Sanayi
• Boya, Apre ve Emprime Sanayi
• Jüt ve Amyant Sanayi
• Halı ve Hasır Sanayi
• Döküm Sanayi
• Madeni Eşya Sanayi
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayi
• Çeşitli Metal Sanayi
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayi
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayi
• Toprak Eşya Sanayi
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayi
• Cam ve Porselen Sanayi
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayi
• Baskı ve Cilt Sanayi
• Kimya Sanayi
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayi
• Plastik Eşya Sanayi
• Kauçuk Eşya Sanayi
• Deri Eşya Sanayi
• Film ve Fotoğraf Sanayi
• Protez ve Ortopedi Sanayi
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

 

Su İhtiyaç Belgesi Tespit Raporu
ls-40---su-ihtiyac-belgesi-icin-gerekli-evraklar-listesi--rev04_1.docx
Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmüne istinaden Kamu İhale Kurumunun tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/8 nolu Düzenleyici Kararının 1 inci maddesinin ikinci paragrafında “ Bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şarttır.” hükmü bulunmakta olup sözkonusu Karar uyarınca oda/borsalarımızca yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Kapsam:

Bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan ve ihale dokümanında yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan mal alım ihalelerinde kullanılır.

 

2. Tanım:

Yerli Malı: Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

 

3. Belgelendirme

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alım ihalelerinde bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şarttır.

 

4. Geçerlilik Süresi
Belgeye veriliş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süre verilir.

5. Diğer
Talebin veya ihale şartnamesinin özelliği dikkate alınarak her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, birden fazla ürün için de verilebilir.

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php

Detaylı bilgi için:

Özge ERTÜRK HAKANOĞLU

Dış Ticaret ve Sanayi İşlemleri Sorumlusu

Tel : (252) 614 11 15 Dahili 118

Fax : (252) 614 57 91

E-Posta: ozge.erturk@fto.org.tr

Yerli Malı Belgesi Gerekli Evraklar Listesi
Odamızca Verilen Diğer Belgeler

ODA BELGELERİ :

1. Örf ve Adet Teamül Belgesi

Odalar, çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit eder. Ticari ve sınai örf, adet ve teamüller, ilgili meslek komitesinin görüşü alınarak meclis kararıyla tespit edilir ve Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlıkça onaylanan örf, adet ve teamüller, bunların kaydına mahsus deftere işlenir ve uygun vasıtalarla duyurulur. Ayrıca bunlar, odaların ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç ay süreyle ilan edilir. Örf, adet ve teamüller hakkında istenecek belgeler örf, adet ve teamül defterindeki kayıtlara dayanılarak düzenlenir.

2. Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

3. Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi

Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. İstek olması halinde İngilizce olarak da verilir.

4. İmza Onayı

Üyelere, istekleri halinde oda sicil dosyasındaki imza sirküleriyle uygunluğu kontrol edilerek imza onay belgeleri verilir.

5. Kefaletname ve Taahhütlerle İlgili Onay ve Şerhler

Kefaletname ve taahhütnamelere ilişkin onay ve açıklamalarda, bu taahhüt ve kefaletnamelerde imzası bulunanların üyelik kaydı ile oda sicil dosyasındaki talep edilen bilgiler belirtilir.

6. Numunelerin ve Vasıflarının Onayı

Numunelerin vasıflarının onayı, alıcı veya satıcının odaya veya şubeye başvurması üzerine yapılır. Numunelerin vasıfları yazılı olarak beyan edilir. Bu beyanlarda numunelerin açık özellikleri belirtilir. Ayrıca, numunenin vasıflarına ait teknik özellikler ve katalog mevcut ise bunlar da odaya veya şubeye verilir.

Kolaylıkla taşınabilen ve fazla yer kaplamayan numunelerin onay işlemi oda veya şubelerde, ağır ve büyük hacimli numunelerin onay işlemi ise yerinde incelenmesi veya eksperler vasıtasıyla incelettirilmesi suretiyle yapılır.

Numunelerin onaylanması bir yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili ise, bu numuneler gereken sürece onaylayan oda veya şube tarafından saklanır. Bu sürenin sonunda, onayını isteyen tarafın yazılı isteği üzerine geri verilir veya serbest bırakılır.

Numunelerin vasıflarının onayına ilişkin kayıtlar, onaylayan oda veya şube tarafından tutulur. Bunlara ilişkin bilgiler istenildiğinde ilgililere verilir.

7. Kimlik Kartları

Üyelerimiz arasındaki meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmekle mükellef olan Odamız, üye kimlik kartlarının Odamız üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak ve üyelerimiz arasındaki dayanışmayı tesis etmek amacıyla kullanılmasını amaçlamıştır.

Bu kapsamda söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için Odamız üyeleri arasından yine Odamız üyelerine indirimli satış yapabilecek işyerleri ve indirim oranları tespit edilmiştir.

Odamız üyesi işletme sahipleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kimlik Kartı edinerek söz konusu firmalardan yapacakları alış verişlerde veya edinecekleri hizmetlerde bir takım indirimlere sahip olabileceklerdir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kimlik Kartına sahip olmak isteyen üyelerimiz için istenen belgeler:

• Kimlik Fotokopisi
• 1 adet fotoğraf

8. Faturaların Rayice Uygunluğu Onayı

Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

9. Fatura Suretlerinin Onayı

Fatura suretleri, asılları ile karşılaştırıldıktan ve uygunluğu görüldükten sonra üzerine aslının aynıdır ibaresi konulmak suretiyle onaylanır.
İhracat için yabancı dilde düzenlenmiş fatura suretleri, faturayı düzenleyen firmanın oda üyesi olduğuna dair bir ibare konulmak suretiyle onaylanır.

10. İhale Durum Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili yönetmelik gereğince mesleki faaliyetten men olmadığını gösteren belgedir.

11. Meslekten Men Olmadığına Dair Belge

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

12. Ortaklık Teyit Belgesi

Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak ortaklık teyit belgesi verilir.

Detaylı bilgi için:

Özge ERTÜRK HAKANOĞLU

Dış Ticaret ve Sanayi İşlemleri Sorumlusu

Tel : (252) 614 11 15 Dahili 118

Fax : (252) 614 57 91

E-Posta: ozge.erturk@fto.org.tr

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesi çerez kullanım politikaları uyarınca yalnızca sitenin teknik anlamda çalışmasına olanak sağlayan zorunlu çerezlere yer verilmekte olup opsiyonel çerezlere yer verilmemektedir. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.