Belge Hizmetleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Belge Hizmetleri

 

2024 Yılı Kayıt ve Aidat Bedelleri
2024 Yılı Kayıt ve Aidat Bedelleri
2024 Yılı Belge ve Hizmet Bedelleri Tarifesi
2024 Yılı Belge ve Hizmet Bedelleri
Dış Ticaret Belgeleri
A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR   DOLAŞIM BELGESİ 

 

Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir.

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

A.TR belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

· Almanya                               · Avusturya

· Belçika                                 · Danimarka

· Finlandiya                             · Fransa

· Hollanda

· Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

· İrlanda                                 · İspanya

· İsveç                                    · İtalya

· Lüksemburg                         · Portekiz

· Çek Cumhuriyeti                   · Slovakya

· Macaristan                            · Polonya

· Slovenya                              · Yunanistan

· Litvanya                               · Letonya

· Estonya                                · Malta

· Bulgaristan                            · Romanya

 

A.TR BELGESİNİN DOLDURURULMASI

 

A.TR Belgesi aşağıdaki gibi doldurulur

 

1 –

 

İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.              

2-

Taşıma belgesi no ve tarih

3-

Malın gönderildiği şahıs/firma adı, açık adresi, ülkesi

4-

AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI

5-

İhraç ülkesi

6-

Varış ülkesi

7-

Taşımaya ilişkin bilgiler

8-

Gözlemler

9-

Sıra no

10-

Kolilerin markaları, numaraları, sayı ve cinsi, malların tanımı

11-

Brüt ağırlık

12-

Gümrük vizesi

13-

İhracatçının beyanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesini, belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıda belirtildiği gibi doldurmak zorundalardır.

ATR Belgeleri;

 • Firma bazında yapılacak tüm belge işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden online olarak yapılır.
 • Firma ya da gümrük müşavirleri tarafından belge girişleri menüsünde belge düzenlemesi yapılarak belgelerin Bakanlıktan vize onayları alınması işlemi yapılır.
 • Belgenin düzenlenmesi ve tüm bilgilerin girilmesi ile girilen bilgilerin teyidi, bilgilerin atılacak e-imza ile Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıktan bir hata dönmediyse belgenin oda onayına sunulması sürecinin ardından Oda onayına giden belge, Odanın tarafından kontrol edilerek onaylanır.
 • Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddütte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir   biçimde beyan edilmeleri gerekir
EUR-1 Dolaşım Sertifikası

EUR.1 BELGESİ

 

1.1.   EUR.1 BELGESİ

 

Türkiye`nin Türk mallarını teşvik amaçlı

 

 • Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda,
 • Avrupa Birliği`ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında
 • Avrupa Birliği`ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında

malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamız tarafından onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.

 

Eur 1 Dolaşım Belgesi, eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir

 

1.2.    EUR 1 BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

PAMK(Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu) sistemine dahil tüm ülkelerin arasında, serbest ticaret anlaşmaları vardır, bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır ve bu ülkeler arasında EUR 1 Belgesi kullanılır.

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu; AB, EFTA ve Türkiye`nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.

Bu kapsamda, EUR 1 Belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

 

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler:

EFTA ülkeleri:

Avrupa Birliği Ülkeleri

İsrail Devleti

İsviçre Federasyonu

Almanya

Makedonya Cumhuriyeti

Norveç Krallığı

Avusturya

Hırvatistan Cumhuriyeti

İzlanda Cumhuriyeti

Belçika

Bosna Hersek

Lichtenstein Prensliği

Bulgaristan

Filistin Kurtuluş Örgütü

Yunanistan

Çek Cumhuriyeti

Tunus

Slovakya

Danimarka

Fas

Slovenya

Estonya

Mısır

Romanya

Finlandiya

Portekiz

Polonya

Fransa

Malta

Macaristan

Hollanda

Lüksemburg

Litvanya

İngiltere

Letonya

Kıbrıs

İrlanda

İtalya

İsveç

İspanya

 

 

 

1.3.    EUR 1  BELGESİNİN DOLDURULMASI

EUR 1 belgesi aşağıdaki gibi doldurulur:

 

1–İhracatçı

* İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2–İlgili Ülkeler

Doldurulması zorunlu değildir. Tercihli ticarette kullanılan sertifika için ilgili ülke ve ülke grupları yazılır.

3–Malın Gönderildiği Şahıs   

Gümrük kanunlarımızca ve Odamız usulü açısından doldurulması zorunlu olmakla birlikte ithalatçı gümrüğünde ihtiyari olarak tanımlanmıştır.

İthalatçı firmanın resmi kayıtlı ünvanı, açık adresi ve ülkesi yazılır.

4–Ürünlerin Menşei Sayılan Ülke    

* Ürünlerin menşei sayılan ülke veya ülkeler yazılır. Aynı zamanda malın hangi ülkeden ihraç edileceğini belirtir.

5–Varış Ülkesi

* Varış ülke veya ülkelerini gösterir

6–Taşımaya İlişkin Bilgiler

Her ne kadar tercihe bağlı yazsa da Odamız kurallarınca doldurulması zorunludur.

Taşımaya ilişkin bilgilerin yazıldığı sütundur. Malın hangi yolla (karayolu,denizyolu,havayolu ya da demiryolu) ulaştırılacağı yazılır.

7–Gözlemler

Gözlemler bölümü firma tarafından boş bırakılır. Bu bölüm Oda yetkililerince onaylanır.

8–İhraç edilen malın marka, işaret ve sayısı ile türleri

* Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır.

9–Brüt Ağırlık

* İhraç edilecek malların brüt ağırlıklarının yazıldığı alandır. Ağırlıklar kilogram olarak yazılır. Gerekli ise diğer cinslerden, örneğin m3 gibi diğer ölçü birimleri de yazılabilir.

10–Fatura Bilgileri

Bu alanın doldurulması tercihe bağlıdır. Fatura tarihi ve numarası gibi faturaya ilişkin bilgiler yazılır.                             

 

* Doldurulması zorunlu alanlardır.

 

EUR 1 Dolaşım Sertifikaları, 

 

Firma bazında yapılacak tüm belge işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden online olarak yapılır. Belge Girişleri menüsünde belge düzenlemesi yapılarak belgelerin Bakanlıktan vize onayları alınması işlemi yapılır.

Belgenin düzenlenmesi ve tüm bilgilerin girilmesi ile girilen bilgilerin teyidi, bilgilerin atılacak e-imza ile Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıktan bir hata dönmediyse belgenin oda onayına sunulması sürecinin ardından Oda onayına giden belge, Odanın otarafından kontrol edilerek onaylanır.

         Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddütte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir   biçimde beyan edilmeleri gerekir.

 

1.4.    EUR 1 BELGESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.

İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği

Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları

Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı

Üretici firma kapasite raporu

Odamız bu belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye veya Topluluk menşeli olduğuna ilişkin tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle  birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) sistemi üzerinden gerekli işlemleri tamamlar.

 

Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM A)

FORM A BELGESİ (ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)

 

1.1. FORM-A BELGESİ

 

Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

 

1.2. FORM-A BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

 Form- A belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

 • Beyaz Rusya (Belarus)
 • Japonya
 • Kanada
 • Rusya Federasyonu
 • Ukrayna
 • Yeni Zelanda

 

1.3. FORM-A  BELGESİNİN DOLDURULMASI

 

1-

İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı,  ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2-

İthalatçı firmanın adresi yazılır.

3-

İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir

4-

Kutu malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır

5-

Kutuya söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır

6-

Kutuya ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır

7-

Kutuya malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır

8-

Kutuya malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır

9-

Kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır

10-

Kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.

11-

Kutuya tasdik işlemi yapılacaktır

12-

Kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri(şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form A Belgesi

 • İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.
 • Belge, aynı yazı makinesi ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.

 

1.4. FORM-A BELGESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

 • İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.
 • İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği
 • Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları
 • Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı
 • Üretici firma kapasite raporu
Menşe Şehadetnamesi

1.1  MENŞE ŞAHADETNAMESİ

 

Mense Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menseli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menseli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

 

1.2. MENŞE ŞAHADETNAMESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR?

 

Aramızdaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler (bakınız-ATR, EUR 1 ve Form A) dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. Ayrıca, kendileri özel birer mense ispat belgesi olmalarına karsın, A.TR ve EUR.1 Sertifikalarının yanında ithalatçı firmalar tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilebilmektedir.

 

1.3. MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI

 

Mense Şahadetnamelerinde, aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 • Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi,
 • Alıcısının adı, soyadı ve adresi,
 • Kapların marka, numara, cins ve sayıları,
 • Eşyanın cinsi ve nev`i, daralı ve saf ağırlıkları ile kıymeti ve yollama sekli,
 • Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi (Tarih, imza ile mühürü veya kasesi),
 • Mense Şahadetnamesi, eşyanın o memlekette geçirdiği isçilik ve işlemlerden ötürü o memleket menseli sayılarak verilmiş ise bu hususun etraflı bir şekilde açıklanması

 

1.4.MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN EKİNDE YER ALMASI GEREKENLER

 

§ İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.

§ İhraç edilen eşyaya ait satış faturasının bir örneği

§ Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları

§ Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı

§ Üretici firma kapasite raporu

Odamızca Verilen Diğer Belgeler

ODA BELGELERİ :

1. Örf ve Adet Teamül Belgesi

Odalar, çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit eder. Ticari ve sınai örf, adet ve teamüller, ilgili meslek komitesinin görüşü alınarak meclis kararıyla tespit edilir ve Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlıkça onaylanan örf, adet ve teamüller, bunların kaydına mahsus deftere işlenir ve uygun vasıtalarla duyurulur. Ayrıca bunlar, odaların ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç ay süreyle ilan edilir. Örf, adet ve teamüller hakkında istenecek belgeler örf, adet ve teamül defterindeki kayıtlara dayanılarak düzenlenir.

2. Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

3. Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi

Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. İstek olması halinde İngilizce olarak da verilir.

4. İmza Onayı

Üyelere, istekleri halinde oda sicil dosyasındaki imza sirküleriyle uygunluğu kontrol edilerek imza onay belgeleri verilir.

5. Kefaletname ve Taahhütlerle İlgili Onay ve Şerhler

Kefaletname ve taahhütnamelere ilişkin onay ve açıklamalarda, bu taahhüt ve kefaletnamelerde imzası bulunanların üyelik kaydı ile oda sicil dosyasındaki talep edilen bilgiler belirtilir.

6. Numunelerin ve Vasıflarının Onayı

Numunelerin vasıflarının onayı, alıcı veya satıcının odaya veya şubeye başvurması üzerine yapılır. Numunelerin vasıfları yazılı olarak beyan edilir. Bu beyanlarda numunelerin açık özellikleri belirtilir. Ayrıca, numunenin vasıflarına ait teknik özellikler ve katalog mevcut ise bunlar da odaya veya şubeye verilir.

Kolaylıkla taşınabilen ve fazla yer kaplamayan numunelerin onay işlemi oda veya şubelerde, ağır ve büyük hacimli numunelerin onay işlemi ise yerinde incelenmesi veya eksperler vasıtasıyla incelettirilmesi suretiyle yapılır.

Numunelerin onaylanması bir yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili ise, bu numuneler gereken sürece onaylayan oda veya şube tarafından saklanır. Bu sürenin sonunda, onayını isteyen tarafın yazılı isteği üzerine geri verilir veya serbest bırakılır.

Numunelerin vasıflarının onayına ilişkin kayıtlar, onaylayan oda veya şube tarafından tutulur. Bunlara ilişkin bilgiler istenildiğinde ilgililere verilir.

7. Kimlik Kartları

Üyelerimiz arasındaki meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmekle mükellef olan Odamız, üye kimlik kartlarının Odamız üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak ve üyelerimiz arasındaki dayanışmayı tesis etmek amacıyla kullanılmasını amaçlamıştır.

Bu kapsamda söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için Odamız üyeleri arasından yine Odamız üyelerine indirimli satış yapabilecek işyerleri ve indirim oranları tespit edilmiştir.

Odamız üyesi işletme sahipleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kimlik Kartı edinerek söz konusu firmalardan yapacakları alış verişlerde veya edinecekleri hizmetlerde bir takım indirimlere sahip olabileceklerdir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kimlik Kartına sahip olmak isteyen üyelerimiz için istenen belgeler:

• Kimlik Fotokopisi
• 1 adet fotoğraf

8. Faturaların Rayice Uygunluğu Onayı

Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

9. Fatura Suretlerinin Onayı

Fatura suretleri, asılları ile karşılaştırıldıktan ve uygunluğu görüldükten sonra üzerine aslının aynıdır ibaresi konulmak suretiyle onaylanır.
İhracat için yabancı dilde düzenlenmiş fatura suretleri, faturayı düzenleyen firmanın oda üyesi olduğuna dair bir ibare konulmak suretiyle onaylanır.

10. İhale Durum Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili yönetmelik gereğince mesleki faaliyetten men olmadığını gösteren belgedir.

11. Meslekten Men Olmadığına Dair Belge

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

12. Ortaklık Teyit Belgesi

Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak ortaklık teyit belgesi verilir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.