Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi

Fethiye-Seydikemer bölgesindeki hayvancılık potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde başlatılan ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hızla ilerleyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi bölgeye birçok açıdan katkı değer sağlayacak. Konuyla ilgili tüm tarafların katılımıyla ardı ardına yapılan toplantılarla Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’nde kurulmasına karar verilen Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi, süt sığırcılığında Fethiye ve Seydikemer’i cazibe merkezi haline getirecek.

Seydikemer ve Fethiye’de süt sığırı işletmeciliği talebinin artması üzerine hareket geçen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), uygun arazinin bulunmasına öncülük etti. FTSO’nun girişimleriyle start alan ve dönemin Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Seydikemer Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı, Fethiye Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Kılınç’ın da desteğiyle  2020 yılında hızlanmıştır. 

Muğla ile Antalya, Burdur ve Denizli illerinin kavşak noktasında yer alacak ve bulunduğu mevki itibariyle geniş bir alana hizmet verecek Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi için Haziran 2020’den itibaren hızlanan çalışmalar kapsamında ardı ardına yapılan toplantılarla önce Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı yer tespit edildi, ardından bölgeye ilişkin detaylar ve hisse oranları netleştirildi.

FTSO tarafından Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi sınırları içerisinde belirlenen sulak arazinin uygunluğunun tespit edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaları kapsamında 9 Temmuz 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı bölgeye gelerek bizzat araziyi inceledi. Özkaldı’nın Bakanlık yetkilileri ile birlikte yaptığı inceleme gezisi sonucu uygun bulunan araziye, TDİOSB kurulması için çalışmalar başlatıldı. 

Projede son olarak,  Seydikemer TDİOSB Etüt, Proje, Mühendislik İşleri Hizmet Alımı ihalesini kazanan Özbek İnşaat Limited Şirketi ile Hâlihazır Harita İşlemleri, İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu İşlemleri, Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Projeleri İşlemleri, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları İşlemleri, Parselasyon Planı ve Tescil İşlemleri, Altyapı Projeleri (Yol, Atıksu, İçme ve Kullanma Suyu, Yağmur Suyu, Elektrik, Telekom) İşleri’nin yapımı için sözleşme imzalandı.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde ayrıntıları duyurulacak çağrı ile Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için parsel tahsisi isteyen firmalar için 'ön talep başvuruları' alınması kararlaştırıldı.

2500 kişiye istihdam sağlayacak

Seydikemer TDİOSB’nin, bölge hayvancılığının gelişmesine ciddi katkı sağlaması hedefleniyor. Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’nde yaklaşık 1.200 dekar alanda 400 milyon TL’lik yatırımla kurulacak TDİOSB, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması planlanan Seydikemer TDİOSB’de süt işleme tesisi, yem fabrikası, biyogaz üretim tesisi, hayvan hastanesi, bakıcı tesisleri, sosyal alanlar, güneş enerjisi üretimi gibi alanlar yer alacak.

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'nde barınacak tüm büyükbaş hayvanlar hastalıktan ari hale getirileceği için sağlıklı ve kaliteli süt üretimi yapılacak. Bünyesinde kurulacak olan süt işleme tesisleri ile üretilen kaliteli ve sağlıklı süt, yerinde değerlendirilerek peynir, yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek bölgemize ve Türkiye geneline arz edilecek. Yine TDİOSB bünyesinde yer alacak olan yem fabrikası sayesinde üreticilerimiz daha uygun maliyetli yeme ulaşabilecekler. Kurulacak olan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıklar elektrik enerjisine dönüştürülerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin;

  • Yerleşim alanları içindeki tarımsal işletmelerin yerleşim alanı dışına çıkarılması,
  • Hayvansal ve bitkisel üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirilerek, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği bölgeler oluşturmak,
  • Üreticilerin / yetiştiricilerin kümelenmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlamak,
  • Tarım – sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal ve oransal olarak artırılmasına katkı sağlamak,
  • Markalaşma ve değerinden satış ile üretici / yetiştirici gelirlerinin artırılması, gibi amaçları vardır.

Seydikemer’de kurulacak TDİOSB'nin  bölge ve hayvancılık sektörü açısından avantajları 

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi, bölge için büyük önem arz eden süt sığırcılığı bakımından yatırımcılar için cazibe merkezi olmakla beraber, barındıracağı tüm büyükbaş hayvanların hastalıktan ari hale getirilmesi ile sağlıklı ve kaliteli süt üretimine büyük katkı sağlayacaktır. Bünyesinde kurulacak olan süt işleme tesisleri ile üretilen kaliteli ve sağlıklı süt yerinde değerlendirilerek peynir, yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek bölgeye ve tüm Türkiye’ye arzı sağlanacaktır. Yine bünyesinde yer alacak olan yem fabrikası ile üreticiler daha uygun fiyatlı yeme ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak, kurulacak olan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıklar elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

OSB içinde yer alacak üretici ve yatırımcılara çeşitli vergi ve harç giderlerinde indirimler söz konusu olacak ve finansman ihtiyaçları daha uygun şartlarda karşılanacaktır.

Seydikemer TDİOSB’de yer yatırımcıların hangi koşulları yerine getirmesi ve hangi konulara dikkat etmesi gerekiyor?

Seydikemer TDİOSB kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, OSB içindeki hayvancılık ve sanayi parselleri üretici ve sanayiciler için yatırıma açılacaktır. İlgili yatırım duyuruları OSB Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek olup, yatırımcıların bu çağrıları takip etmesi gerekmektedir.

OSB içinde altyapı ve üstyapı (elektrik, su, kanalizasyon, vb.) yatırımları tamamlanmış parseller ücreti karşılığında üreticilere teslim edilecek ve 2 yıl içinde ilgili parselde üretime geçmesi istenecektir.

Fotoğraf Galerisi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.