Destek-Teşvik ve Proje - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Destek-Teşvik ve Proje

 

Devlet Destekleri ve Teşvikler
Yatırım Teşvik Sistemleri

Yatırım Teşvik Sistemleri

 

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu teşvik programlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan linklerden, detaylı bilgiye ise Mevzuat sekmesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuş olup; yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık, yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’nde yürütmektedir.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olup Ajansın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu karar organı olup birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, il merkez belediye başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat kapsamında Denizli’den başlayarak sırasıyla Aydın ve Muğla valileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ajansı yerel ve uluslararası platformlarda temsil eden Genel Sekreter Ajansın icra organı olup GEKA Genel Sekreterlik görevini Özgür AKDOĞAN yürütmektedir.

Bölgede nitelikli bilgi üretme misyonuyla çalışmalarına yön veren GEKA; yürüttüğü destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve analiz çalışmalarıyla bölge kalkınmasına yön veren bir kurum olma konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Ajans bölge planında yer alan gelişme eksenleri ile gerçekleştirdiği planlama ve analiz çalışmaları ışığında, bölge ekonomisinin rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun destek programları tasarlayarak bu programları yönetir. Ayrıca; Bölgede kamu, özel sektör ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, İş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi, Yatırımcılara teknik bilgi desteği verilerek danışmanlık yapılması, Planlama ve proje geliştirme kapasitesinin arttırılması, Desteklenen proje ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi GEKA’nın çalışmaları arasındadır. 

Güney Ege Kalkınma Ajansı faaliyetlerini, “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda; turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı dönüşüm, sürdürülebilir çevre, sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi Ajans için öncelikli gelişme alanlarıdır.

GEKA Destekleri için;

https://geka.gov.tr/tr/basvurusu-devam-eden-destekler

 

 

İstihdam Teşvikleri
İhracatta Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği

“Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ’e, Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ne ve ilgili eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.” – Detay için Tıklayınız.

KOSGEB Destekleri Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği
Girişimci Destek Programı Kapsamında Performans Desteği

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

 

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 


İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

 

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği”

İşletme Geliştirme Destek Programı

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

İŞKUR Teşvikleri

İŞKUR Teşvikleri

  • İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
  • Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
  • İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler özet olarak yer almaktadır.

https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/

Turizm Teşvikleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanan Turizm Teşvikleri hakkında bilgilendirme yazıları ve detaylar için;

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11608/turizm-tesvikleri.html

Tarımsal Destekler

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Tarımsal Desteklerle ilgili detaylı bilgi için;

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru dönemlerinde çevrimiçi sistem üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Kirsal-Kalkinma

Kayıt ve Başvuru için;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

Kredi Garanti Fonu

KREDİ GARANTİ FONU

KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KGF Ürünleri için;

www.kgf.com.tr

 

Eximbank Kredi İmkanları

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Teşvikler

5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı nedir?

14.07.2004 Tarihinde kabul edilen Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı;

  • Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını;
  • Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini;
  • Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini;
  • Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi;
  • Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini;
  • Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması;
  • Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir

Detaylı bilgi için;

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-132334/5225-sayili-kultur-yatirimlarini-ve-girisimlerini-tesvi-.html

 

Yürütülen Projeler
Fethiye Kaya İnciri Coğrafi işaret Tescili AB Yolunda
bilgi-notu--fethiye-kaya-inciri-cografi-isaret-tescili-ab-yolunda.pdf
Babadağ Teleferik Projesi
Babadağ Teleferik Projesi
Fethiye'de Spor, Turizmde Rekor
bilgi-notu--fethiyede-spor-turizmde-rekor.pdf
"Echo-turizmin Farkındayız" Eğitim ve Danışmanlık Projesi
bilgi-notu--echo-turizmin-farkindayiz-egitim-ve-danismanlik-projesi.pdf
Fethiye Sualtı Tarih Parkı
bilgi-notu--fethiye-sualti-tarih-parki.pdf
Fethiye Fuar Alanı Ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu
bilgi-notu--fethiye-fuar-alani-ve-kongre-merkezi-1.pdf
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi
bilgi-notu---dijital-pazarlama-ve-sosyal-medya-yonetimi-egitimi-1.pdf
Fethiye ve Seydikemer Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Etüdü
bilgi-notu--fethiye-ve-seydikemer-kss-fizibilite-etudu.pdf
Fethiye Dış Ticaret ile Büyüyor
bilgi-notu--fethiye-dis-ticaret-ile-buyuyor.pdf
Hedef Dış Ticaret
bilgi-notu--fethiyede-spor-turizmde-rekor.pdf
Fethiye-Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Etüdü
bilgi-notu--fethiye-seydikemer-organize-sanayi-bolgesi-fizibilite-etudu.pdf
Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi
Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi
Meslek Lisesi İşinin Güvencesi Projesi
Meslek Lisesi İşinin Güvencesi Projesi
Meslek Lisesi İşinin Güvencesi Projesi
MELİG Kamu Spotu 1 İzlemek İçin Tıklayınız
MELİG Kamu Spotu 2 İzlemek İçin Tıklayınız
Rotamız Babadağ
Rotamız Babadağ Projesi
Mükemmellik Yolundayız
Mükemmellik Yolundayız
FTSO Çalışanları ile Başarıyor
FTSO Çalışanları ile Başarıyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.