Emlakçılık Sözleşmeleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Emlakçılık Sözleşmeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar adlı Mecburi Standart Tebliği, 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu tebliğin 1.1.1 maddesi ile emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür.

Odamızca yapılan çalışmalar neticesinde ve 15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi görüşleri doğrultusunda hazırlanan sözleşme örnekleri  “Tapuda İş Takip Sözleşmesi” ise Odamızca ciltli olarak bastırılmıştır. “İş Takip Sözleşmesi” örneklerinizi Odamızdan temin edebilirsiniz.

Türkçe Sözleşmeler
Emlak Komisyoncusu ile Kiraya Veren Arasında Yapılan Yetki Sözleşmesi
Gayrimenkul Alım Satım ve Komisyon Sözleşmesi
Ekspertiz Raporu
Gayrimenkul Gösterme Tutanağı
Kira Sözleşmesi
Tahliye Taahhütnamesi
Emlak Kayıt Formu
Emlak Komisyoncusu ile Satıcı Arasında Yapılan Yetki Sözleşmesi
İngilizce Sözleşmeler
Contract of Mandate Between Estate Agent and Seller
Contract of Mandate Between Estate Agent and Lessor
Propery Purchase-Sale and Commission Contract
Survey Report
Propery Viewing and Commission Agreement
Transaction Agreement
Evacuation of Property
Property Registration Form