Dış Ticaret - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Dış Ticaret

 

100 Soruda İhracat
100 Soruda İhracat
Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticaret Uygulama Kılavuzu
Dış Ticaret Uygulama Kılavuzu
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
Faydalı Linkler
FTSO İhracatçı Listesi
FTSO İhracatçı Listesi
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Nasıl İhracatçı Olunur ve Size Ne Yarar Sağlar?

Nasıl İhracatçı Olunur?

6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

İhracatçılar Birliğine üye olan her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak ihracat yapabilir. Bu yasal zeminin oluşturulmasından başlayarak fiili ihracatın gerçekleşmesine kadar gidilecek yol çok çeşitli aşamaları içermektedir. Üstelik daha önce, Türkiye dışında hiç iş yapmamış bir firma için bu süreç karmaşık ve ürkütücü görünebilir. Ancak ihracatın temel ilkeleri basittir, kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir. Farklı sektörlerden değişik büyüklükteki binlerce Türk firmasının yöneticileri ve girişimcileri bu temel ilkeleri başarılı bir şekilde uygulayıp, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaktadır. Kararlılık ve dikkatli bir planlama ile siz de bu ihracatçılar kervanına katılabilirsiniz.

İhracat Size Ne Yarar Sağlar?

Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur. İhracat ile;

 • İşinizi büyütmenin en iyi yoludur
 • Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar
 • Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız
 • Satışlarınız artar
 • Karlılığınız artar
 • Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz
 • İş süreçlerinizi kolaylaştırır
 • Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürüsünüz
 • Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar
 • Devalüasyona karşı korunursunuz
 • Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz
 • Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar
 • Daha çok kişiye iş sağlarsınız
 • Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz
 • Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız
 • Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz
 • Ürünlerinizin yaşam süresi uzar
 • Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Türk Eximbank Kredi Programları
Ülke Raporları
Almanya Ülke Raporu
Azerbaycan Ülke Raporu
BAE Ülke Raporu
Çin Ülke Raporu
Hindistan Ülke Raporu
Hollanda Krallığı Raporu
İran Ülke Raporu
Rusya Ülke Raporu
Güney Kore Ülke Raporu
İngiltere Ülke Raporu
Ukrayna Ülke Raporu
Yunanistan Ülke Raporu