Dış Ticaret - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Dış Ticaret

 

B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak - Üreticiler ve İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu
“B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak - Üreticiler ve İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu
Ülke Raporları
Macaristan Ekonomisi ve Yatırım Teşvikleri Sunumları
Polonya Ülke Raporu 2023
Singapur'un Küresel Çaptaki Ekonomik ve Ticari Konumu Hakkında Not
Bulgaristan 2023
Rusya Ülke Raporu 2022
Rusya Federasyonu Helal Pazar Bilgi Notu
Almanya Ülke Raporu
Azerbaycan Ülke Raporu
BAE Ülke Raporu
Çin Ülke Raporu
Hindistan Ülke Raporu
Hollanda Krallığı Raporu
İran Ülke Raporu
Rusya Ülke Raporu
Güney Kore Ülke Raporu
İngiltere Ülke Raporu
Ukrayna Ülke Raporu
Yunanistan Ülke Raporu
Kuzey Makedonya Ülke Raporu
Fuar Takvimi
100 Soruda İhracat
100 Soruda İhracat
Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticaret Uygulama Kılavuzu
Dış Ticaret Uygulama Kılavuzu
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
Azerbaycan’da Yatırım Yapılması Hakkında

TOBB tarafından iletilen yazıda, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Eylem Planının 32'nci maddesinde; "Azerbaycan'da faaliyet gösteren sanayi parklarında (Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı ve Pirallahı Sanayi Parkı) Türk sanayi işletmelerinin, tarafların ilgisini çekebilecek; kimya, petro-kimya, eczacılık sanayii alanlarına yatırım yapması, ayrıca Türkiye'den Azerbaycan'a ithal edilen ürünlerin (özellikle gıda sanayisi, tekstil ve elektroteknik ürünleri, bunların yedek parçaları) bir kısmının Azerbaycan'da üretimi için ortak işletmelerin kurulması teşvik edilecektir." eyleminin yer aldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Azerbaycan'ın sanayi politikası, ihracat potansiyeli ürünler, sanayi bölgeleri ile bu ülkede yatırım yapmanın avantajlarına ilişkin bilgi notları ekte sunulmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

ihracat-potansiyeli-urunlere-iliskin-bilgi-notu.pdf
sanayi-bolgeleri-bilgi-notu.pdf
sanayi-bolgeleri-bilgi-notu.pdf
Faydalı Linkler

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber

Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında, ülkemiz AB'nin ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlüdür ve AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanması amaçlanmaktadır.

Tek pazarda malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi, AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Rehberde AB ürün mevzuatı tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı; özellikle (AB) 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü'nün kabulü sonrası değişiklikler, AB pazarına mesafeli ve çevrimiçi satışlar, ürünlerin tadil ve tamiri, yazılım, ürün talimatları ve güvenlik bilgileri ve Brexit sonrası duruma ilişkin hususların eklendiğinden bahsedilmektedir.

İlgili tüm paydaşlara ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirmesi süreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol gösteren rehberin Türkçesi https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber adresinden ulaşılabilmektedir.

https://kolaydestek.gov.tr/

Kolay Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar ihracata ilişkin çeşitli destekler hakkında bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

https://ticaret.gov.tr/ihracat/sektorler

Ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip sanayi ve tarım ürünlerine ilişkin sektör raporları Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır. Bu kapsamda sektör raporları ile sektörlerimize ilişkin istatistiki veriler, sektör hacmi, sektörün dünyadaki yeri ve hedef pazarlara ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. İhracatçılarımızın ülkemiz öncü sektörlerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesinde fayda sağlayacak raporlar sunulmaktadır. 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

Ticaret Bakanlığınca sunulan ihracat desteklerine yönelik mevzuat ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz.

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/yurt-disi-temsilciliklerimiz

Türk iş dünyasının yurtdışı pazarlardaki ilk temas noktası ve temel bilgi kaynağı olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin ileiişim bilgilerini takip edebilirsiniz.

https://www.deik.org.tr/bilgi-merkezi-ulke-bultenleri

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) tarafından hazırlanan ülke raporları ve bilgi notlarına erişim sağlayabilirsiniz. 

https://tim.org.tr/tr/default

Tİm (Türkiye İhracatçılar Meclisi)  tarafından hazırlanan ülke raporlarına, ihracat rakamlarına ve ihracat destek platformlarına ilişkin bilgiler ile devlet desteklerine erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.eib.org.tr/tr/

Ege İhracatçı Birlikleri'nin temel amacı üye firmalarına faaliyet gösterdikleri 12 sektörde sürdürülebilir, karlı ihracat artışı için kaynak sağlamaktır. Firmalarına insan kaynağı, finansal kaynak, fiziksel altyapı, iş ağı ve bilgi kaynağı sağlamak için EİB ortak girişimlerle çarpan etkileri yaratır. EİB tarafından üye firmalara sağlanan hizmetler aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:

 • Üyeleri arasında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmak,
 • Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeli üzerine araştırma ve çalışmalar yürütmek
 • Eğitim ve seminerler düzenlemek
 • Üyelerini ihracat prosedürleri, yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslar arası etkinlik ve fuarlardan haberdar etmek
 • Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslar arası platformda üyelerini temsil etmek
 • Ortak altyapı yatırımları yapmak ve ortak araştırma projeleri geliştirip yürütmek
 • İş geliştirme desteği sağlamak
 • Dünya çapında düzenlenen fuar ve etkinliklere Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlemek, ihracat tanıtım faaliyetleri düzenlemek
 • Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için uluslar arası ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenlemek
 • Üyelerinin rekabetçi güçlerini artırmak ve ihracatı geliştirmek için birçok farklı sektöre ilişkin proje ve teknik destek çalışmalarını yürütmektir.
FTSO İhracatçı Listesi
Exporter Members List
İhracatçı Listesi
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Nasıl İhracatçı Olunur ve Size Ne Yarar Sağlar?

Nasıl İhracatçı Olunur?

6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

İhracatçılar Birliğine üye olan her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak ihracat yapabilir. Bu yasal zeminin oluşturulmasından başlayarak fiili ihracatın gerçekleşmesine kadar gidilecek yol çok çeşitli aşamaları içermektedir. Üstelik daha önce, Türkiye dışında hiç iş yapmamış bir firma için bu süreç karmaşık ve ürkütücü görünebilir. Ancak ihracatın temel ilkeleri basittir, kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir. Farklı sektörlerden değişik büyüklükteki binlerce Türk firmasının yöneticileri ve girişimcileri bu temel ilkeleri başarılı bir şekilde uygulayıp, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaktadır. Kararlılık ve dikkatli bir planlama ile siz de bu ihracatçılar kervanına katılabilirsiniz.

İhracat Size Ne Yarar Sağlar?

Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur. İhracat ile;

 • İşinizi büyütmenin en iyi yoludur
 • Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar
 • Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız
 • Satışlarınız artar
 • Karlılığınız artar
 • Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz
 • İş süreçlerinizi kolaylaştırır
 • Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürüsünüz
 • Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar
 • Devalüasyona karşı korunursunuz
 • Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz
 • Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar
 • Daha çok kişiye iş sağlarsınız
 • Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz
 • Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız
 • Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz
 • Ürünlerinizin yaşam süresi uzar
 • Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

https://kolaydestek.gov.tr/

Kolay Destek, sana Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek ile ilgili bilgi verilmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla sunulan destek programıdır.
Türk Eximbank Kredi Programları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.