İş Makinesi Tescil İşlemleri - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

İş Makinesi Tescil İşlemleri

Daha detaylı bilgi için:

Aslı Pınar TAŞKIN

Oda Muamelat Memuru

Tel         : (252) 614 11 15 Dahili 124

Fax        : (252)614 57 91

E-Posta  : pinar.taskin@fto.org.tr

 

İş Makinesi Tanımı, Tescil Zorunluluğu ve Tescil Yapmaya Yetkili Kuruluşlar

İş Makinesinin Tanımı 
İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik'te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesi Tescilleri Hangi Yetkili Kuruluşlar Tarafından Yapılır?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesi Satış ve Devir İşlemleri

İş Makinasının Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

İlk tescili yapılacak olan iş makinelerinin satın alma veya gümrükten çekme   tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Başvuru Evrakları:

 1. İş makinesi tescil başvuru formu,
 2. Başvuru sahibinin şahıs olması halinde nüfus cüzdan fotokopisi veya ehliyet fotokopisi,
 3. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması halinde ise şirket temsilen yetkili kişinin veya vekâlet verilen kişinin imza sirküleri fotokopisi,
 4. İş makinesinin özelliklerini gösterir Teknik Belge, iş makinesi sahibi tarafından teknik belge imalatçı veya distribütör firmadan tedarik edilmiyorsa İş Makinesi Tescil Esasları ekinde yer alan teknik belgeyi doldurarak odaya teslim edilir,
 5. Aracın başvuru sahibine ait olduğunu tevsik edici belge;
 • Sıfır iş makinelerinin imalatçılarının Türk olması veya iş makinesi ithal edilse dahi bir distribütörden satın alınmış ise başvuru sahibi adına düzenlenmiş satış faturası,
 • İş makinesinin doğrudan ithalatçı firmadan alınması halinde ithalatçı firma tarafından başvuru sahibin adına düzenlenmiş fatura, gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,
  • İlk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahipleri tarafından tescil işleminin yapılması için Odaya müracaat etmeleri zorunludur. 3 aylık sürenin geçmesi halinde ise araç sahibi tarafından öncelikle Trafik Tescil Büro Amirliğine gidilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/e maddesi uyarınca ceza tahakkukunun yaptırılması ve akabinde bu cezanın vergi dairesine ödemesinin yapılarak tahakkuk evrakı ve ödendi makbuzunu Odaya ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İkinci el araçlarda başvuru sahibi adına noter tarafından düzenlenmiş satış sözleşmesi ile iş makinesini satan kişi adına düzenlenmiş olan tescil belgesinin aslı,
 • İş makinesinin satış faturası veya satış sözleşmesi ibraz edilmez ise Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen iş makinesinin sahipliğini gösterir tespit belgesi,
 • Veraset ilamı,
 • Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.
 1. İş makinesi tescil ücreti olan 2.240,00 TL.’nin odamız veznesine ödendiğine dair makbuz,
İş Makinesi Araç Teknik Belgesi
İş Makinesi Tescil Başvuru Formu
İş Makinesi Tescil Belgesinin Zayi Olması

 

Zayi, yıpranma, eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gerekn iş makinesi tescil belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, iş makinesi sahibi veya vekilinin odaya dilekçeyle başvurusu üerine getirilir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.