Sosyal Sorumluluklarımız - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Sosyal Sorumluluklarımız

Odaların görevleri 5174 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Burs Alan Öğrencilerimiz
 

Öğrenci Adı-Soyadı Okul Adı Bölümü
Ali Şaban Şimşek Marmara Üniversitesi Eczacılık
Hasan Koç İstanbul Üniversitesi Matematik
2020-2021 Döneminde Burs Verilen Öğrenciler