Odaya Neden Kayıt Olmalıyım? - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Odaya Neden Kayıt Olmalıyım?

Her tacir, ilgili mevzuata göre, ticari işletmesini açtığı günden itibaren 15 gün içinde, işletmeyi ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil, ilan ettirmek ve odaya kaydını yaptırmak zorundadır. Odamıza kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası;

 • Bölgemizdeki ticaret erbabının çatı kuruluşudur.
 • Bölgemiz ekonomi camiasının taleplerini icra makamlarına ilettiği en etkin yapıdır.
 • Tüm ekonomik sektörlerin buluşma noktası olarak aralarındaki etkileşimi sağlayabilecekleri en kapsamlı yapıdır.
 • Girişimcilerimizin iş ve sosyal yaşama dönük fikirlerini sunarak uygulamaya koyacakları en yakın noktadır.
 • Üyelerinin iş yaşamına dönük konulardaki bilgi kaynağı, danışmanıdır.
 • Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en etkin uygulandığı ve bölgesel kültüre dönüştürüldüğü kurumdur.
 • Anadolu’da yüzyıllardır süren ticaret kültürü üzerine kurulmuş köklü bir kurum; bu kültürün geliştirilerek geleceğe taşındığı bir köprüdür.
 • Bölgenin sosyo, kültürel ve ekonomik bilgi kütüphanesi, hafızasıdır.
 • Bölgesel ekonomik sorunların çözüm ortağıdır.
 • Bölgesel ortak akıl kültürünün yerleşmesi için paylaşımcı çalışmaların adımını atan öncü bir kurumdur.
 • Projeler üreterek, üyelerinin sorunlarına kalıcı, uzun süreli çözümler sunan bir kurumdur.
 • Sürekli gelişme ve iyileşmenin merkezidir.