Tahkim ve Arabuluculuk - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Tahkim ve Arabuluculuk

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin hukuk uyuşmazlıklarının alanında uzman arabulucular aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmak, arabuluculuk konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek, arabuluculuk sisteminin tanıtılması ve farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Odamız Yönetim Kurulu’nun 05.04.2022 tarih ve 217 sayılı kararı ile " Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Çözüm Merkezi" açılmasına karar verilmiş, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, uyuşmazlık içerisinde olan tarafların, arabulucu yardımı ile eşit şartlarda müzakere ettikleri ve sorunlarını birlikte çözmeye çalıştıkları bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, sorunlarını, ihtiyaçlarını, pozisyonlarını ve duygularını güvenli bir ortamda saygı çerçevesinde tartışma fırsatına sahiptir. Arabuluculuk, "yardımlı bir müzakere süreci" olarak da düşünülebilir. Uyuşmazlık içerisinde olan taraflar, Arabuluculuk sürecini "gönüllü" (ihtiyari) olarak seçebilirler. Ayrıca, kanunen bazı davaların arabuluculuk sürecine gitmesi dava şartı olarak zorunlu kılınmıştır. Dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk sürecinde arabulucunun karar verme yetkisi yoktur. Arabulucunun en önemli görevlerinden birisi; eşit şartlarda tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm üretmelerine yardımcı olmaktır.

     İhtiyari (Gönüllü) Arabuluculuk

İhtiyari (gönüllü) arabuluculukta, taraflar, arabuluculuk sürecini tercih etmelerinin zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sürecinde arabulucuya ya da uyuşmazlık çözüm merkezine başvuru yapabilirler. Uyuşmazlık içerisinde olan taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığı ile ilgili ihtiyari (gönüllü) arabuluculuk sürecini tercih edebilir.

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

Kanunen belirlenen bazı uyuşmazlıklarda, zorunlu olarak arabulucuya gidip sorunun çözümü için çaba harcamak gerekmektedir. Dava şartı arabuluculukta, çözüm şartı yoktur ve ilk arabuluculuk toplantısından sonra mahkeme yolu her taraf için her zaman açıktır. Kanunen belirlenen iki konuda dava şartı arabuluculuk vardır.

1- Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Yani, arabulucuya başvurulup çözüm aranmadan bu tür davalar doğrudan asliye ticaret mahkemesine açılamaz.
2- İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk: 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesine göre İş Hukukunda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar 01.01.2018 tarihinden itibaren dava şartı arabuluculuk ile çözülmeye çalışılmaktadır. Dava şartı kapsamında olan işçi ve işveren uyuşmazlıkları şu şekilde sıralanabilir:

- İşe İade
- Kıdem Tazminatı
- İhbar Tazminatı
- Fazla Çalışma
- Yıllık Ücretli İzin Maaş (işçilik aylık ücreti veya yevmiye ücreti), genel tatil ücretleri, milli ve dini bayram tatil ücretleri)
- İşçi ile İşverenin Birbirine Hakaret Etmesi

3- Tüketici Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk: 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilmiştir.

Arabuluculuğun Faydaları

 • Arabuluculukta uyuşmazlık, tarafların ihtiyaç ve menfaatleri temel alınarak, sulh yoluyla yani tarafların isteklerine uygun şekilde çözülmektedir.
 • Gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri içerisinde yürütülen bir süreçtir.
 • Yeni uyuşmazlıkların önüne geçmekte, genel olarak toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Zaman ve masraftan tasarruf sağlar. Mahkemeden daha kısa sürer, ekonomik ve düşük maliyetlidir.
 • Çözüm, her durumda tarafların kontrolündedir.
 • Uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi, yargının iş yükünü de doğal olarak azaltmaktadır.

 

Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Haller

 1. Taraflar arasında görünen uyuşmazlığın ötesinde daha büyük çatışma, menfaat veya sorunlar varsa,
 2. Taraflar arasında korunmaya değer uzun süreli bir (ticari, ailevi nitelikte, komşuluk hukuku ile ilgili, kişisel veya uzun süreli sözleşme şeklinde bir), ilişki varsa,
 3. Taraflar arasında birden çok uyuşmazlık varsa,
 4. Taraflar yargılamanın uzun sürmesi sebebi ile daha hızlı çözüm elde etmek istiyorsa,
 5. Uyuşmazlığın yargısal yolla çözümü uyuşmazlığın değerine göre çok masraflı olacaksa ve konunun yargısal yolla çözümü fazla karmaşıksa,
 6. Tarafların uyuşmazlığın dostane çözümünde karşılıklı çıkarları varsa,
 7. Taraflar uyuşmazlık konusunda gizliliğin korunmasını istiyor ve taraflar arasında uzun süreli ve kalıcı bir çözüm isteniyor ise arabuluculuğa başvurulması tavsiye edilir.

 

Arabuluculuk başvuru formu için  https://www.tobbuyum.com.tr/kolay_basvuru.php linkini tıklayınız.

Sorularınız için

Tel: 614 11 15/dhl 120  

E-posta: info@fto.org.tr


 

Fotoğraf Galerisi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.