Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Su İhtiyaç Belgesi - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Su İhtiyaç Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ - YILLIK İŞLETME BELGESİ VE VİZE MÜRACAATI

 

Sanayi Sicil Belgesi Nedir? 

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunda belirtilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine ve bilişim ve yazılım firmalarına Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından verilen belgedir.

Sanayi Sicili Kapsamındaki İşletmeler Kimlerdir?

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayici tanımı yapılmaktadır. Bu düzenlemeye göre;

 • Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini,
 • Makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile
 • Kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle,
 • Devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi ve sanayici kapsamındadır.

 

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7033 sayılı Kanunla aşağıda belirtilen işletmeler de sanayi işletmeleri kapsamına dahil edilmiştir:

 

 • Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle,
 • Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,
 • Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,
 • Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler

 

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

 • Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısından girişi yapılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sanayi siciline başvuruda bulunan işletmeler tarafından, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyanname, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetveli ve anket formu elektronik ortamda doldurulur.
 • Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, firmaya ait kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda beyan edilir. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile ticaret sicil gazetesi nüshalarının Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.
 • 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır.Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. 
 • Elektronik ortamda yapılan müracaat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından incelenir, belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından reddedilerek, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

Vize İşlemleri

Sanayi sicil belgeleri, belgenin alındığı tarih itibariyle iki yılda bir vize işlemine tabidir.  Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelee Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanma: Sanayi sicil belgesi bulunan firmalar, ihracat işlemi (İhraç kayıtlı mal teslimi) gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçekleşince KDV terkin edilir veya iade alınır.
 • KDV Muafiyeti: 7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.
 • Elektrik Faturalarında Avantaj: Sanayi sicil belgesi bulunan firmalar, elektrik faturalarını  sanayi abonesi tarifnamesinden öderler. Bu avantajdan yararlanmak için elektrik dağıtım firmasına başvuruda bulunmak gerekmektedir.
 • Kamu İhalelerinde Avantaj: İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler tercih edilebilmektedirler.

 

Yıllık İşletme Cetveli Zorunluluğu

Sanayi işletmeleri, kanunun öngördüğü üzere bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde (her yıl Nisan ayı sonuna kadar) vermek zorundadırlar.Yıllık işletme cetveli, yine , e-Devlet kapısından girişi yapılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesi çerez kullanım politikaları uyarınca yalnızca sitenin teknik anlamda çalışmasına olanak sağlayan zorunlu çerezlere yer verilmekte olup opsiyonel çerezlere yer verilmemektedir. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.