T.C. Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Menkul Mal Satışı İlanı - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

T.C. Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Menkul Mal Satışı İlanı

T.C. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan tarafından yapılan ihale ilanına ilişkin  açıklamada şu ifadelere yer verildi;

T.C.

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Başkanlığımıza olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen AIRBUS A320-232 Uçak ve eklenti parçaları 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 85. maddesi uyarınca 30/07/2024 tarihinde saat 14:00' de peşin ödeme ve açık artırma suretiyle satış ihalesine başlanılacaktır. Ancak verilen bedel biçilen değerin %75'inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı kanunun 87. maddesi gereği 06/08/2024 tarihinde saat 14:00'de ikinci açık artırma ve peşin ödeme suretiyle satış yapılacaktır. İkinci artırmada malın temin edilen kıymetinin; satış peşin ödenme şartı ile artırmada üç defa bağırılarak istemede fazla olmaması ve bundan başka artıran olmaması halinde en çok artırana ihale olunur. Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul malların satışı yapılmaz veya teklif edilen bedel alınan bedelin karşılamaması nedeniyle satış gerçekleşmezse aynı kanunun 87. maddesi uyarınca 6 (Altı) ay içinde pazarlık usulü ile peşin ödeme suretiyle satış yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 86. maddesi gereğince alıcı almaktan vazgeçerse ya da verilen süre içinde bedelini vermezse menkul mal yeniden ihale edilir ve teminatı gelir kaydolunur. Bu suretle menkul mal yeniden açık artırmaya çıkarılır ve bu artırmaya birinci artırmada kendisine ihale olunan kimse, ikinci ihale bedelinin tamamı üzerinden %5 fazlası ile sorumlu olur. İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle satış gerçekleşmezse, satış bedelini yatıran alıcıyı zarara uğratmış olur ve kendisine ihale olunan kimse hakkında alacaklıların tüm zararları, verdiği teminattan karşılanır.

İhaleye katılmak için tahmin edilen bedelin %5'i oranında (5.950.000,00 TL.) teminat ihale saatinden önce Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin Ziraat Bankası Mecidiyeköy Şubesi nezdindeki TR80 0001 0007 5747 0103 3050 01 iban numaralı hesaba yatırılması veya Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri verilmesi gerekmektedir. Teminatı ödemesine ilişkin belgelerin ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup, en yüksek teklifi veren uçak ve eklenti parçalarının ihale edilmesi üzerene alınan teminat ihaleden bedel mahsup edilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı ile birlikte ihale başlama saatinden önce dairemizce verilen form düzenlenmek suretiyle başvuru yapması gerekmektedir. Başkası adına ihaleye katılacakların ayrıca noter onaylı vekaletname getirmeleri gerekmektedir.

SATIŞIN YAPILACAĞI YER

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ataşehir Yerleşkesi Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 10 Ataşehir İSTANBUL

Uçak ve eklenti parçalarının bulunduğu adres:

Atatürk Havalimanı Florya/İSTANBUL adresinde bulunan ait hangarda bulunmaktadır.

 

UÇAK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ
İmalatçısı ve Tescil İşareti: TC-ODB
Hava Aracı Sınıfı : UÇAK/AIRCRAFT
Sertifika Numarası : 3152
İmalatçısı Tipi ve Modeli : AIRBUS A320-232
Azami Kalkış Ağırlığı : 77.000 KG
Seri Numarası : 580
İmal Yılı : 1996
Hasar Durumu : Görünen hasar bulunmamaktadır.
Satış Bedeli : 95.000.000,00 TL
Uçağın genel Durumu : KANAT MOTORU, APU(GÜÇ ÜNİTESİ) VE PAYLAN BAĞLANTILARI BULUNMAMAKTADIR.

COMMON NOZZLE ASSY (SN-5590001/PN-7451101505) : 4.000.000,00 TL
COMMON NOZZLE ASSY (SN-5175001/PN-7451101503) : 4.000.000,00 TL
COMMON NOZZLE ASSY (SN-5108001/PN-7451101503) : 4.000.000,00 TL
COMMON NOZZLE ASSY (SN-5121001/PN-7451101503) : 4.000.000,00 TL
COMMON NOZZLE ASSY (SN-5270001/PN-7451101501) : 4.000.000,00 TL
COMMON NOZZLE ASSY (SN-9022001/PN-7451101507) : 4.000.000,00 TL

Eklenti Parçaları Satış Bedeli : 24.000.000,00 TL

UÇAK EKLENTİ PARÇALARI VE TOPLAM SATIŞ TUTARI(TL) : 119.000.000,00 TL

İhale şartları
Uçak ve eklenti parçaları için %20 KDV tutarı alıcıdan tahsil edilecektir. (KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna yazısı getirilmesi şartıyla satış bedelinden Kdv hesaplanmayacaktır.) Damga Vergisi giderleri alıcıya aittir.
Alıcı Atatürk Havalimanında bulunan uçağın durumunu bütün eksiklikleriyle kabul edecektir.
Müracaatlar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğüne yapılacaktır.
Gerçek ve tüzel kişi katılımcılar için nüfus cüzdanı sureti yetki belgesi ile teminatın yatırıldığını dair dekont örneğinin ihale saatinden bir saat önce satış ekibine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Uçak ve Eklenti Parçalarının tamamı için tek kalemde açık artırma ihalesine yapılacaktır.

 

 

airbus-a320-232-menkul-mal-satis-ilani.docx
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.