Güç Birliği Platformu’ndan Belcekız’daki yapılaşmaya tepki - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...
Haber Galerisi

Güç Birliği Platformu’ndan Belcekız’daki yapılaşmaya tepki

Haber Tarihi: 15.08.2023

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Ölüdeniz Belcekız Plajı’nda turizm sezonu ortasında da devam eden izne ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmaya tepki gösterdi. Platform üyelerinin oybirliğiyle hazırlanan, Belcekız Plajındaki son duruma dikkat çekerek kurumları göreve davet eden yazı, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek, acilen harekete geçilmesi istendi. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Fethiye Tarım İlçe Müdürlüğü, Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Turizm Danışma Bürosu’na gönderilen yazıda, “Ölüdeniz Mahallesi, Belcekız Plajı kumsalında hukuksuz kıyı düzenlemeleri ve hukuksuz yapılaşmalara son verilerek, devam eden projelerin durdurulması, var olan ve verilmiş ruhsatların incelenmesi, aşım var ise buna göre işlem yapılması, sorumluları hakkında gerekli idari ve yasal işlemler yapılarak sonucundan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.” denildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) sekretaryasını yürüttüğü, Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu toplantısına, dönem başkanı Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi Temsilcisi Birol Keski, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Melek Gözde Gürsoy, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (FESO) Başkanı Mehmet Soydemir, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı ve FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Gümüş, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Taşar, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı ve FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Kökten TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi ve FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Veli Önver, FESO Başkan Yardımcısı Veli Uysal, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çimen, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Fethiye İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Tunç, Harita Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Birol Güner, FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu, Fethiye Ziraat Odası Temsilcisi Gökçen Güven ve İMEAK  Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi’nden Damla Avcı İşyar katıldı.

Toplantıda Ölüdeniz Belcekız plajında, özel bir şirket tarafından büfe izniyle yapılan kafeler ile yaz sezonu devam ederken plajda kafe ve mal kabul deposu olarak gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ele aldı. Toplantıda söz konusu şirketin 6’şer metrekarelik 5 adet büfe için izni olmasına rağmen, her biri 294 metrekare restoran yaparak işlettiğine dikkat çekildi. Belcekız Plajındaki durumun alınan izinlere ve yönetmeliklere aykırı olduğu yönünde görüş birliğine varılan toplantıda, platform üyeleri tarafından konuyla ilgili yönetmeliklere aykırı yapılaşma hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımlı yazı yazılmasına oybirliğiyle karar verildi. Platform üyelerinin oybirliği ile hazırlanan, Belcekız Plajındaki durumu ortaya koyan ve kurumları göreve davet eden yazı Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Fethiye Tarım İlçe Müdürlüğü, Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Turizm Danışma Bürosu’na gönderildi. Acilen harekete geçilmesi istenen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Ölüdeniz Mahallesi, Belcekız Plajı kumsalında (kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlarda) yürürlükteki 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve hükümlerine, Belcekız 1/5000 Ölçekli, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ve hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alana ilişkin hazırlanan vaziyet planlarına aykırı olarak yapılaşmalar oluşmakta, kıyı düzenlemeleri ve hafriyatlar yapılmaktadır.

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili yönetmelikleri uyarınca, 1994 yılından itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan kıyı alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları halen tamamlanmamıştır. İlgili mevzuatlar gereği aslında yasal dayanağı olmayan imar planı hükümlerine göre, sahada herhangi bir uygulama veya düzenlemeler yapılmaması gerekirken, Belcekız Plajı’nda her geçen gün sayıları gittikçe artan kontrolsüzce aykırı yapılaşmalar oluşmaktadır. Yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında da, 1994 yılından itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan Belcekız kıyı bölümü revizyon imar planları henüz yapılmamıştır. Mevcut imar planında kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan imar yolları, turizm alanları ve yeşil alanların iptal edilerek kıyı olarak planlanması, kıyı kenar çizgisinin kara yönünde kalan bölümlerinin ise kıyı kanunu ve uygulama yönetmelikleri kapsamında yeniden planlanması zaruri bir ihtiyaçtır. Bahse konu imar planı revizyonları tamamlanarak yürürlüğe girmeksizin, Belcekız kıyılarında yapılaşmaya izin verecek türden proje onayları, kıyı düzenlemeleri, tahsis/kiralama işlemleri ve kıyının her türlü kullanımı hukuka aykırıdır. Kıyı alanlarını içeren revizyon imar planları yürürlüğe girdikten sonra imar planlarında bulunan yeşil alanların 10 dönüm yüzölçüme kadar olanları Fethiye Belediyesi’nin, 10 dönümün üzerindeki yeşil alanlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olup; yeşil alan düzenlemeleri, yeşil alanlardaki yapılaşma şartları, tahsis/izin ve kiralama gibi kullanım hakları yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış durumdadır. Kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılaşan ve kıyı alanlarını hukuksuzca kullanan işletmeler hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda, yetki alanları dahilinde olan kamu kurum ve kuruluşlarımızı göreve davet etmekteyiz.

Yürürlükte bulunan Fethiye-Göcek 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri'nin, 5.15. maddesi Kumsal Alanları başlığı altında,

"Bu alanlarda 3621 sayılı Kıyı Kanununda belirtilen kullanımlardan günübirlik deniz aktivitesine (büfe, wc) ve bilimsel araştırmalara verecek tekne trafiğini düzenleyecek ve kumsalın kontrol ve güvenliğini sağlayacak doğal çevreye uygun sabit olmayan taşınabilir yapılar dışında yapı yapılamaz. Bu yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınması zorunludur. 3621 sayılı Kıyı Kanunun ilgili hükümlerine uyulacaktır" hükmü amirdir ve yürürlüktedir.

Bahsedilen plan hükmü gereği, Ölüdeniz -Belcekız kumsalında her biri 6 m2 yüzölçümüne sahip, toplamda 5 adet büfelerden oluşan, doğal ve çevreye uygun, sabit olmayan taşınabilir yapılar planlanmıştır. Aslında yukarıda açıklanan kıyı bölümünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmadan bu tür planlama, izin, tahsis gibi işlemlerin yapılması hukuksuzdur. Çünkü yapılaşmaya ilişkin tüm izinler, alan tahsisleri, kiralamalar ve çevre düzenlemeleri yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış imar planındaki kullanım kararlarına göre verilmektedir.

Belcekız kumsalında mevcutta yapılan bahse konu yapıların her biri 294 m2 yüzölçüme sahip çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, kumsala çakılarak sabitlenmiş ve taşınabilir olmayan yapılardır. Üstelik doğal malzemeler kullanmadan üretilmiş ve çevreye uyumsuz sabit olan yapı niteliğinde olan imalatlardır.

Ayrıca, büfe izni alınarak kafeterya ve restoranlara dönüşen bu tür işletmelerin, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine, "Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" hükümlerine, "Çevre Denetimi Yönetmeliği" hükümlerine ve "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine aykırı olarak faaliyetlerde bulundukları bilinmekte olup, ilgili resmi kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli işlemleri tesis etmeleri gerekmektedir.

Dünyaca üne sahip Ölüdeniz Belcekız Kumsalı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde; Fethiye İlçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. 817 km2’lik bir alanı kapsayan bölge, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, kıyıları, tarihi ve kültürel özellikleri, yat turizmi açısından Göcek Körfezi ve Ölüdeniz (Belceğiz koyu) gibi henüz çok fazla tahribata uğramamış değerleri barındırmaktadır.

Fethiye kent değerinin önemli bir parçası olan ve dünyaca ünlü Ölüdeniz kumsalı, bizim ve gelecekteki çocuklarımıza aynı şekilde bırakmamız gereken bir mirastır, bu mirasın çevresel, görsel ya da yapısal kirlilikle zarar görmesine izin vermeye hakkımız yoktur.

Bu gerekçeler çerçevesinde, ekolojik kaygılar ekonomik kaygıların önünde yer almalı; yürürlükteki mevzuatlar baz alınarak, zararın dönüldüğü yerin kar olması mentalitesiyle ekolojiye verilen zararların bir an önce önüne geçilmelidir.

Bu görüşler ve yürüklükteki mevzuat çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların acilen harekete geçerek Ölüdeniz Mahallesi, Belcekız Plajı kumsalında hukuksuz kıyı düzenlemeleri ve hukuksuz yapılaşmalara son verilerek, devam eden projelerin durdurulması, var olan ve verilmiş ruhsatların incelenmesi, aşım var ise buna göre işlem yapılması, sorumluları hakkında gerekli idari ve yasal işlemler yapılarak sonucundan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz. ”

Haber Galerisi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.