TOBB Yardım Kampanyasına Vergi İndirimi - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

TOBB Yardım Kampanyasına Vergi İndirimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2021 tarihinde orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedeler için başlatılan yardım kampanyasının, oda ve borsaların yanı sıra üyelerin de değerli katkılarıyla halen sürdüğü kaydedildi. Kampanyaya destek veren kurumlar vergisi mükelleflerinin, nakdi bağışlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesiyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yaptıklarını belirten TOBB, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Gelir İdaresi Başkanlığı cevabi yazısında, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının vergi yükümlülerince beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceğine işaret etmiştir. Yazıda belirtildiği üzere; kampanya kapsamında duyurulan banka hesaplarına, aktarılan bağış tutarlarının, Birliğimizce 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi olan 13 Ağustos 2021 tarihi ve sonrasında, bu karar kapsamındaki Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nca duyurulan hesaplara aktarılması kaydıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda her bir mükellefe ilişkin bilgiler ile yapılan bağış tutarının ayrı ayrı gösterildiği makbuz veya banka dekontlarının indirimin tevsiki için muhafazası gerektiğinden, ilgili belgeler Birliğimizce bağış yapan kurumlar vergisi mükelleflerine iletilecektir.”