Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi ön tahsis talebi başvuru ilanı - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi ön tahsis talebi başvuru ilanı

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak isteyen firmalar için ön tahsis talebi başvuru ilanına çıkıldı. 

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgemiz arazisi satın alınarak tapu işlemleri tamamlanmış, arazinin etüt, proje, mühendislik işleri ihalesi yapılmış ve yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Hazırlanacak imar planlarında belirlenecek parsel büyüklüklerine de önemli bir altlık oluşturmak üzere, Bölgemizde yatırım yapmaya istekli firmalardan talep toplanması Yönetim Kurulunun 24.11.2023 Tarih ve 2023/21 sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır.

Bu maksatla Türkiye genelinde Ön Talep Toplama ilanına çıkılmış olup istekli firmaların aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 30 NİSAN 2024 tarihine kadar Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-    Başvuru Dilekçe Formu (İdareden de temin edilebilecektir.) 

2-    Yatırım Taahhütnamesi (İdareden de temin edilebilecektir.) 

3-     İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)

4-    Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren) 

5-     Oda Sicil Kayıt Belgesi

6-    Vergi Levhası Sureti

7-    Banka Dekontu (Talep edilen parsel büyüklüğü için ödenecek ön tahsis bedeli)

8-    Güncel Ticaret Sicil Memurluğundan Alınan Sicil Tasdiknamesi (firmalardan) 

9-    Güncel Ortaklık Yapısını Gösterir Hazırun Cetveli

10-    2020, 2021, 2022 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri 

11-    Çiftçi Kayıt Belgesi

12-    Süt Üretimi ile İlgili Dernek/Kooperatif Üyelik Belgesi 

13-     Varsa Arsa talebine yönelik Yönetim Kurulu Kararı 

14-     Varsa Yatırıma Yönelik Rapor, Ön Fizibilite

15-    Başvuran şahıs ise şahsın imza beyannamesi, banka referans mektupları, şahsın ortak olduğu firmaların 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 nolu belgeleri

ÖN TAHSİS TALEBİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

1-    Ön tahsis talebinde bulunulan parselde sadece süt sığırcılığı faaliyetinde bulunulacaktır. Ya da         sanayi parselinde süt hayvancılığı ile ilgili sanayi tesisi kurulabilecektir.

2-    Yatırımcı birden fazla Parsel Ön Tahsisi talebinde bulunmayacaktır.

3-    Kendilerine parsel ön tahsisi yapılanlar bu haklarını TDİOSB Yönetim Kurulu kararı olmadan devredemezler.

4-    Parselde en az 100 baş süt sığırı işletmeciliği yapılacaktır. Süt hayvancılığı yapılmak üzere ön tahsis talep edilen parsel büyüklüğü en az 10.000 m2, Sanayi Tesisi parseli için ön tahsis talep edilen parsel büyüklüğü en az 5.000 m2 olacaktır.

5-    Talep edilen alan için daha sonra kesin tahsis yapıldığında, parsel bedelinden mahsup edilmek üzere; Süt hayvancılığı tesisi parseli için: 10.000 m2 büyüklüğe kadar 15 TL/m2,  10.000 m2’den büyük parsel için 10 TL/m2,  Sanayi tesisi parseli için:  5.000m2 büyüklüğe kadar 30 TL/m2, 5.000 m2’den büyük parsel için 20 TL/m2 Ön Tahsis Bedeli alınacaktır.

6-  Kesin parsel tahsisi yapıldığında ön tahsis için ödenen bedel kesin parsel tahsisi bedelinden mahsup edilecek, ayrıca toplam tahsis bedelinden (altyapı inşaatı maliyeti giderleri hariç) %10 indirim yapılacaktır.

7-  Ön tahsis bedeli Seydikemer Halk Bankasında bulunan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin TR97 0001 2001 6980 0016 1000 11 İban Nolu hesabına yatırılacaktır.

8-    Ön Tahsis talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir. Taleplerde öncelik Muğla İlinde faaliyet gösteren firma veya verilecektir.

9-    Başvurular Seydikemer Kaymakamlığı’na ya da Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi’nin Cumhuriyet Mah., Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kaymakamlık Eski Hizmet Binası, Kat:2 No: 22 Seydikemer/ MUĞLA adresine yapılacaktır.

10-    Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü personeli Burak KURUDERE (Tel: 0536 567 89 53) ile iletişim kurulabilir ya da E-mail: seydikemertdiosb@gmail.com adresine ileti gönderilebilir. 

Üyelerimize duyurulur.

mugla-seydikemer-tarima-dayali-ihtisas-sut-orga.pdf
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.