KVKK VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

KVKK VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumluluk süreci kapsamında ONLİNE bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Üyelerimize özel toplantı, 28 Aralık 2021 Salı günü saat 14:00’da ‘ZOOM’ programı üzerinden dijital ortamda gerçekleşecektir. Toplantıda üyelerimize KVKK ve işletmelerin yükümlülükleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Toplantıya katılım için:

https://us02web.zoom.us/j/87378453381?pwd=RUJmSHVadld3RFM3MGZ0Z1ZIT2lJZz09

Toplantı ID: 873 7845 3381

Parola: 1111

KVKK nedir?

KVKK 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas alan kanundur.

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA

Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi,

 

veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar olduğu belirtilmiştir.

İlgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü en ivedi şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

NOT: VERBİS’e kayıt işlemleri halen devam etmektedir.

https://verbis.kvkk.gov.tr/

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) İlk Başvuru Nasıl Yapılır?

https://www.youtube.com/watch?v=4dDBxEJ1RWY

Sorularla VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf