KOSGEB- İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) hk. - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

KOSGEB- İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) hk.

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlara yardımcı olması, ulusal ve uluslararası iş ilişkilerinde ve finans kuruluşlarında referans olarak kullanabilmeleri amacı ile 2016-2020 yıllarına ilişkin idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)’nin 2020 versiyonu e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır.

İDR; “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, "Yenilik", "Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Söz konusu rapor; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan işletmelere ait idari kayıtlardan oluşturulmuştur.

İDR, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına, https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.