FTSO, Fethiye ve Seydikemer'e ilişkin yüksek lisans ve doktora tezlerini destekliyor - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

FTSO, Fethiye ve Seydikemer'e ilişkin yüksek lisans ve doktora tezlerini destekliyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı çerçevesinde; Fethiye-Seydikemer ilçelerinde ve yakın çevresinde yapılan ve bölgenin ALTERNATİF TURİZM, TARIM, SU ÜRÜNLERİ, YÖRESEL VE KÜLTÜREL ÜRÜNLER KONULARINDA doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları 2021 yılında desteklenecektir.

Fethiye ve Seydikemer’i konu alan araştırmaların sayılarının artırılması, kamuoyu ile paylaşılması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları esnasında bilimsel ve istatistikî veri kaynaklarına ulaşılmasının kolaylaştırılmasını desteklemek amacıyla, 2021 yılında Odamıza başvuru yapan öğrencilerin, tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra hak kazanan tezler maddi olarak desteklenecektir.

BAŞVURU KRİTTERLERİ:

  • Başvurunun kabulü için tez konusunun FTSO tarafından onaylanması gerekir. (Tez konusu Fethiye ve Seydikemer bölgesi, alternatif turizm, tarım, su ürünleri, yöresel ve kültürel ürünler konularında olmalıdır)
  • Tez çalışmamasının başlangıç tarihi 2020 yılından sonra olması gerekir.
  • Tez bitiş tarihinin başvuru sırasında belirtilmesi gerekir.
  • Tez bitiş tarihinde sonra biten tezler değerlendirmeye alınmaz
  • Değerlendirme süreci tezin teslim edilmesi ve üniversite tarafından onaylanması sonrasında yapılır.
  • Destekleme tutarı sadece belgelenen harcama tutarları üzerinden belirlenir.
  • Destek türü ve tutarı konusunda nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Konu hakkında detaylı bilgi için Odamız Eğitim Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Tel: 614 11 15/ dhl 120