Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” Proje Başvuru Çağrısı - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” Proje Başvuru Çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)

İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

Söz konusu çağrının toplam destek bütçesi 80 Milyon Avro, destek oranı %60-70 dir ve çağrı 81 İl' de uygulanacaktır.

İkinci Başvuru Çağrı dönemi kapsamında desteklenecek olan sektörler aşağıda özetlenmiştir.M7 (302) -''Çiftlik Faaliyetlerinin Çesitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri Kapsamında; 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi (Bu çağrı döneminde yalnızca kapalı alanda bitkisel üretim, işleme ve paketleme projeleri destek kapsamındadır.) Serada; süs bitkileri ve çiçek soğanı üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, fide-fidan üretimi, bu ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yönelik yatırımlar, mantar ve misel üretimi, solucan gübresi üretimi desteklenmektedir.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi desteklenmektedir.

Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması desteklenmektedir. (Yalnızca mikro ölçekli işletmeler destek kapsamındadır.)

Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri desteklenmektedir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği; tatlı ve tuzlu sularda kültür balıkçılığı desteklenmektedir.

Makine Parkları; sadece üretici örgütlerinin başvuru yapabileceği yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları desteklenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri; kendi enerji ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmektedir.

Yukarıda belirtilen sektörlerdeki yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olan uygun harcamalar; yapım işi, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük alımlarıdır.

IPARD III Programı ile birlikte nihai yararlanıcılara; gerçek kişi, tüzel kişi ve üretici örgütlerine ilave olarak, Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odaları da dahil edilmiş olup ilgili kuruluşlar tüm tedbirlerden başvuru yapabileceklerdir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

M7

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

%60-70

80.000.000

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6

Makine Parkları

302-7

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

           

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.

Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan kırsal alan tanımı, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 2.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 2. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir. Aynı zamanda Odamızın Arge ve Proje Birimi’nden de detaylı bilgi alınabilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

ipard3--ikinci-basvuru-cagri-ilani.pdf
ipard3.pdf
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.