Çevresel Gürültü Tebliği hk. - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Çevresel Gürültü Tebliği hk.

 Fethiye Belediye Başkanlığına, Mülga Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 09.06.2010 tarihli B.18.0.ÇY.02.03.010.06.02/9821-34513 sayılı Yetki Devri konulu ve kayıtlı yazısı ile verilen gürültü yetki devri kapsamında; 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği (ÇGKY)” hükümlerince, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasını önlemek amacıyla denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülmekte, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen standartların üzerinde ve gerekli izinler alınmadan yürütülen faaliyetlerin tespiti halinde idari işlem uygulanmaktadır.

 Bu kapsamda: “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin; “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde.

 (k) Müzik Yayın İzni: Bu yönetmelik kapsamında müzik yayını yapan iş yerlerine akustik rapor değerlendirmesi sonucunda verilen izin,

 (l) Müzik Yayını: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik faaliyetleri” olarak tanımlanmaktadır.

Aynı yönetmeliğin; 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca, işletmelerin Müzik Yayın İzin Belgesi olmadan hiçbir suretle müzik yayın faaliyeti gerçekleştirmemesi,

İşletmedeki müzik yayınının, Müzik Yayın İzin Belgesine esas hazırlanan “Akustik Rapor” veya “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu’nda izin verilen koşullarda (hoparlör, toplam gücü, sayısı, yerleri vb.) gerçekleştirilmesi,

“Müzik Yayını Yapan İş Yerleri ve Deniz Araçları İçin Çevresel Gürültü Kriterleri” başlıklı 11. Maddesi birinci fıkrasında yer alan “Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları Ek.2’de yer alan hükümleri sağlar.” hükmü uyarınca işletmedeki müzik yayın faaliyetlerinden kaynaklı sesin ÇGKY Ek-2’de tanımlı sınır değerleri sağlaması,

 Geçici 3. maddesinde yer alan “Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce canlı müzik izin belgesi almış olan işyerleri iki yıl içerisinde bu yönetmelik çerçevesinde müzik yayın izni almak üzere başvuruda bulunur.” hükmü uyarınca 30/11/2022 tarihinden önce “Müzik Yayın İzin Belgesi” almış olan işletmelerin Akustik Rapor hazırlatarak Müzik Yayın İzinlerini 30/11/2024 tarihinden önce Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Fethiye Şube Müdürlüğü)’ne başvurarak 30/11/2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlara ilave olarak; İlgi (b)’de kayıtlı Muğla Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile;

İl genelinde; bitişik nizamda konut/konaklama bulunana binalarda müzik yapan işletmelerin saat:24.00’da müzik faaliyetlerini sonlandırması ve “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in Ek-4’ünde belirtilen sınır değerleri sağlamaları,

İl genelinde; açık alanda faaliyet gösteren işletmelerin müzik yayınlarını saat 01.00’da sonlandırmalarına, kapalı alanda faaliyet gösteren işletmelerin ise İşyeri Açma Çalışma Ruhsatında belirtilen saatte müzik yayınlarını sonlandırmasına,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarihli ve 6976012 sayılı ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2023 tarihli ve 6232122 sayıl yazıları doğrultusunda; Deniz Kaplumbağaları yuvalama kumsallarında yer alan işletmelerde, 15 Mayıs – 5 Eylül tarihleri ve akşam 20.00 ile 05.00 saatleri arasında kumsaldan duyulmayacak ve görülmeyecek şekilde ses ve ışık düzenlemelerinin yapılmasına,

Gemi trafiğinin yoğun olduğu Liman/Körfez içlerinde, telsiz ile iletişimin olumsuz etkilenmemesi ve seyir emniyeti açısından gemilerin giriş ve çıkışlarında müzik yayınına izin verilmemesine,

Fethiye Belediyesince işletmelerde/işyerlerinde gerçekleştirilecek gürültü konulu denetimlerde, işletmelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak faaliyet gösterip göstermedikleri denetlenmekte olup, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “İdari Nitelikli Cezalar” başlıklı 20. Maddesi (h) bendinde “Bu Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara.... eğlence gürültüsü için 232.264,00 TL (ikiyüzotuzikibin ikiyüzaltmışdört Türk Lirası) idari para cezası verilir.” denmektedir.

Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan cezaların da doğrudan uygulanabileceğine, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Madde 37 “Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.” denmektedir.

Bu kapsamda; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenen ve Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ndeki müzik yayını tanımına istinaden, herhangi bir enstrüman, banttan veya elektronik ses kaynağı ile müzik yayını yapan ve/veya yapma ihtimali bulunan bar, birahane, gazino, kafe, lokanta (restaurant), içkili lokanta, düğün salonu, otel, turizm tesisi, deniz araçları vb. alanlarda faaliyet gösteren tüm üye işletmelerimize önemle duyurulur.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) internet sitesinde, çerezler kullanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitemizin çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle gerekli olmayanlar ise, açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha iyi hizmet edebilmesi ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerez tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetebilirsiniz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için web site gizlilik ve çerez politikasını , web sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlenecek kişisel verileriniz için ise web sitesi aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.