Uzak Pazarlara Yönelik İhracatımızın Artırılması Stratejisi - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

Uzak Pazarlara Yönelik İhracatımızın Artırılması Stratejisi

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaret açığımızın fazla olduğu uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazılarda, ilişikte yer alan ve her bir ülke için ayrı ayrı olmak üzere 4'lü bazda belirlenen potansiyel tarım ve sanayi ürünlerinin sektörel dağılımlarının incelenmesi ve bir örneği ek (8)'de yer alan Uzak Ülke Eylem Planı tablosunun ilgili her bir ülke için doldurulması talep edilmektedir.

Yazılarda devamla, 11, 12 ve 13 Ağustos 2021 tarihlerinde ilgili sektörler özelinde yapılacak çevrimiçi toplantılara, anılan ülkelere ihracat yapan ve bu konuda değerlendirmede bulunabilecek sektör temsilcilerin katılım sağlaması istenmektedir.

Bu itibarla, söz konusu çevirimiçi toplantılara katılacak kişilerin iletişim bilgilerinin (Ad-Soyad, unvan, telefon numarası, elektronik posta adresi vb.) 10 Ağustos 2021 tarihi saat 14:00'a kadar ozge.erturk@fto.org.tr adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

resmi-yazi-ve-ekleri.pdf