İnsan Kaynakları - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Loading...

İnsan Kaynakları

   İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
  • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,
  • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,
  • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ve memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Çalışan performansını düzenli olarak izlemek,ve takdir etmek,
  • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,ekip çalışmasını teşvik etmek,
  • Çalışma hayatı ile ilgili yasaları ve etik kuralları uygulamak,
  • İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

 

 

*Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının 17.01.2019 tarih ve 2018/2 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.